Ons team

UTSOPI is een organisatie gerund door sekswerkers, concreet houdt dit 3 basisprincipes in:

 • Alleen (voormalige) sekswerkers kunnen lid worden van UTSOPI
 • Het bestuursorgaan bestaat uitsluitend uit (voormalige) sekswerkers en wordt verkozen door de leden
 • Het UTSOPI team bestaat uit sekswerkers en bondgenoten. Onze organisatie streeft ernaar om minstens 50% sekswerkers in het team te hebben. Bij de aanwerving wordt altijd voorrang gegeven aan gekwalificeerde kandidaten met ervaring in sekswerk.

UTSOPI, als verlengstuk en woordvoerder van de sekswerkersgemeenschap in België, faciliteert acties die uitgaan van de gemeenschap. De noden en eisen die de gemeenschap uit, worden door UTSOPI opgepikt op politiek niveau.

Daan
Daan

project facilitator
policy and advocacy

+32 472 25 64 26daan@utsopi.be
Marianne
Marianne

culture and arts facilitator
policy and advocacy

+32 470 38 21 56marianne@utsopi.be
Nadia
Nadia

team facilitator
migration and community

+32 471 75 76 28nadia@utsopi.be
Lola
Lola

community facilitator Flanders
support and aid

+32 472 34 07 16lola@utsopi.be
Monica
Monica

post-decrim facilitator
research and policy

+32 472 88 62 27monica@utsopi.be
Tiphaine
Tiphaine

administrative officer
accountancy

+32 498 45 06 58tiphaine@utsopi.be
Daphné
Daphné

Social media facilitator
Community facilitator Wallonia/Brussels

+32 472 79 52 16daphne@utsopi.be

Mail ons via info@utsopi.be

FAQ

Je kan contact opnemen met:

We krijgen vaak aanvragen voor een getuigenis van een sekswerker. Dit is meestal niet mogelijk omdat er te veel nadelen zijn aan zichtbaarheid in de media voor de persoon in kwestie. Weinig sekswerkers zijn bereid om hun verhaal openlijk te vertellen. De meesten blijven liever anoniem om zichzelf en hun naasten te beschermen.

Indien je als niet-sekswerker vrijwilligerswerk wenst te doen bij UTSOPI, is dat mogelijk. We zijn in het bijzonder steeds op zoek naar personen die kunnen vertalen en ervaring hebben met grafisch ontwerp. Indien je vrijwilliger wenst te zijn op evenementen, is dat ook mogelijk. Het volstaat ons een mail te sturen met een korte voorstelling van jezelf en je kwaliteiten. Het adres is info@utsopi.be.

Het is eveneens mogelijk stage te lopen bij UTSOPI. Elk semester stellen we twee stageplaatsen open. Bij stages, net zoals bij aanwervingen, wordt steeds de voorrang gegeven aan kandidaten met ervaring in of met sekswerk. Let wel, in onze organisatie werken geen sociaal assistenten. Indien het een vereiste is van je onderwijsinstelling dat je onder supervisie staat van een sociaal assistent, is dit niet mogelijk bij ons.

Aanvragen voor een stage moeten ten laatste zes maanden voor de start van de stage aangevraagd worden.

Onze organisatie wordt vaak benaderd door journalisten, studenten, kunstenaars en organisaties die op zoek zijn naar expertise voor hun (voor)onderzoek. Het is voor ons van groot belang dat sekswerk van buitenaf met de juiste gevoeligheid en nuance wordt benaderd.

Medewerkers van UTSOPI kunnen vaak al een deel van de vragen beantwoorden of indien nodig doorverwijzen naar personen met uitgebreide kennis over de geschiedenis, ontwikkeling en huidige stand van zaken omtrent sekswerk in België.

Om te voorkomen dat we onze gemeenschap overbevragen, vragen we altijd om een duidelijke vraagstelling voordat we verder ingaan op verzoeken om met sekswerkers in contact te komen. Over welke onderzoeksvragen gaat het? Wat is de tijdsduur van de samenwerking? Op welke manier zullen gesprekken worden geanonimiseerd? Wordt er een vergoeding voorzien?

Indien je een antwoord hebt op deze vragen, kan je een mail sturen naar info@utsopi.be.

We garanderen je anonimiteit telkens wanneer je communiceert met een lid van ons team. Ook wanneer je in contact treedt met ons, bent u niet verplicht om uw identiteit bekend te maken. U kan ons via mail bereiken met een pseudoniem. Ook wanneer u dienst doet op ons via telefoon, is het niet nodig ons uw werkelijke naam mee te delen. Het is ook mogelijk een afspraak te maken met een lid van ons team op een neutrale locatie, indien u niet wenst gezien te worden rond onze kantoren.

Indien we uw identiteit kennen, zal persoonlijke informatie steeds bewaard worden binnen ons team. Het hele UTSOPI team is gebonden aan het beroepsgeheim.

Bestuur en lidmaatschap UTSOPI

Ons Bestuursorgaan

UTSOPI wordt bestuurd door een Bestuursorgaan dat bestaat uit (voormalige) sekswerkers. Dit Bestuursorgaan komt maandelijks bijeen en neemt beslissingen over de strategie van de organisatie, de financiën en het personeelsbeleid.

Lidmaatschap van UTSOPI

We stellen twee verschillende vormen van lidmaatschap voor: je kunt ondersteunend lid of actief lid worden. Lid worden betekent dat je de missie en visie van onze organisatie steunt.

Alle leden:

 • Worden lid van de mailinglijst en ontvangen nieuws, updates over de organisatie en uitnodigingen voor manifestaties, informele bijeenkomsten, workshops en task forces.

Actieve leden:

 • Worden verwacht een actieve rol te spelen bij het organiseren van evenementen.

 • Kunnen gevraagd worden om de organisatie af en toe te vertegenwoordigen bij evenementen.

 • Op verzoek van journalisten, schrijvers en filmmakers kan naar hen doorverwezen worden.

 • Kunnen, indien mogelijk, een actieve rol spelen bij het beantwoorden van juridische of administratieve vragen van andere sekswerkers.

 • Kunnen gevraagd worden om documenten van de organisatie te lezen en te controleren voor publicatie.

 • Worden geacht aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering van de organisatie, waar wordt gestemd over het jaar- en het financiële verslag en waar het nieuwe bestuur wordt gekozen. Actieve leden hebben stemrecht in onze organisatie.

 • Kunnen zich kandidaat stellen voor het Bestuur.

 • Kunnen activiteiten voorstellen en organisatorische, financiële of andere steun krijgen om ze uit te voeren, als de middelen van de organisatie dat toelaten.

Miguelsoll unaids 16
© Miguel Soll - UNAIDS

Agenda

OPEN HOUSE ENG
Open Huis

Open Huis

!! Ons OPEN HUIS is deze zomer gesloten en wordt in september hervat. Als je hulp nodig hebt, kun je nog steeds contact...
Read more
10
Listen To You

Listen to You - Kalender

Dit zijn de data van onze "Listen to You" voor de komenden zes maanden! Bewaar de data!Brussel: 04 juli / 08 augustus / 05...
Read more
Design sans titre2
Nieuws

Vonnis valt in belangrijke zaak verkrachting van sekswerkers

22.05.2024
Deze ochtend viel een belangrijk vonnis in de verkrachtingszaak van vier sekswerkers van Braziliaanse en Roemeense...
Read more
Thumb 2
Nieuws

UTSOPI lanceert campagne tegen uitbuiting

26.06.2024
Vandaag lanceert UTSOPI haar audiovisuele campagne tegen uitbuiting en mensenhandel. De organisatie wijst op de noodzaak...
Read more
Menu