Destigmatisering

Eén van de belangrijkste missies van UTSOPI is het bestrijden van het stigma waarmee sekswerkers worden geconfronteerd. Sekswerkers blijven een van de meest gestigmatiseerde bevolkingsgroepen in de samenleving. We werken samen met journalisten, filmmakers en schrijvers om realistische, niet-sensationele verhalen naar de voorgrond te brengen. We organiseren evenementen waar sekswerkers hun realiteit aan de buitenwereld presenteren.

Wat is stigma?

We spreken over stigma wanneer een persoon of een groep mensen wordt verstoten, als inferieur wordt gezien, sociaal wordt uitgesloten of in diskrediet wordt gebracht op basis van vooroordelen. Sekswerkers zijn één van de meest gestigmatiseerde bevolkingsgroepen in onze maatschappij omwille van een maatschappelijk en moreel oordeel over wat we doen.

Het beeld van sekswerkers zoals het in de media wordt opgehangen, is vaak doordrongen van stereotypen. Tegelijk worden op die manier die stereotypen in stand gehouden door de media, de literatuur, film, etc. Zowel in nieuwsverhalen als in fictie wordt een beeld opgehangen van de sekswerker als slachtoffer dat gered moet worden, als extreem rijk, mooi en succesvol, als gevaarlijk, of als iemand die oneerlijk, verraderlijk of gemeen is.

De gevolgen van stigma

De gevolgen van stigma zijn niet te onderschatten: het brengt de psychische en lichamelijk gezondheid van sekswerkers in gevaar. Denk maar aan de stress die gepaard gaat met een een dubbelleven, met alle energie die nodig is om geheim te houden dat je sekswerker bent, het sociale isolement, de eenzaamheid en de constante staat van alertheid.

Stigma zorgt er bovendien voor dat sekswerkers vaak aarzelen om hulp te zoeken bij de politie in geval van geweld of diefstal. Veel sekswerkers denken twee keer na alvorens naar een dokter of ziekenhuis te stappen, niet alleen na geweld of verkrachting maar ook gewoon bij ziekte. Veel sekswerkers zetten nooit de stap naar een psycholoog. De angst om toe te geven dat ze sekswerker zijn en de angst voor het oordeel van anderen, is voor velen een barrière om hulp te vragen. Helaas is dit ook vaak terecht. De reactie van politiemensen, artsen of psychologen is vaak erg negatief.

Lenka Strauss10
© Schilderijen van UTSOPI leden door Lenka Strauss

Hoe bestrijden we stigmatisering?

Decriminalisering en wetswijzigingen

Destigmatisering gaat hand in hand met decriminalisering. Zolang sekswerk verbannen wordt naar de criminele sfeer door de wetgeving, blijven de vooroordelen bestaan. België heeft hierin een mijlpaal bereikt met de decriminalisering van sekswerk in 2022.

Maar een verandering van de wet zal maar een beperkt effect hebben, zolang de stereotypen of de schaamte blijven bestaan. We moeten focussen op het veranderen van het beeld dat de maatschappij heeft van sekswerkers. De meest voorkomende, sensationele verhalen moeten anders. Er moet een diepgaande culturele verandering komen.

Samenwerking met media en onderzoekers

Daarom werken we in de eerste plaats samen met journalisten, filmmakers en schrijvers om realistische, niet-sensationele verhalen de bovenhand te doen krijgen. We ontwikkelen momenteel een gids voor journalisten met tips om op een niet-stigmatiserende manier met sekswerk om te gaan.

Vormingen

Bij diensten waar sekswerkers nood aan hebben voor steun, bescherming of verzorging, merken we vaak dat vooroordelen in de weg staan van efficiënte en snelle hulpverlening. Utsopi verzorgt daarom nu al vormingen in onze kantoren voor de lokale politie, de gemeenschapswacht en het OCMW. In een volgende fase willen we onze deuren ook openen voor medische diensten en professionals.

Evenementen en publieke actie

Tegelijk willen we de enorme diversiteit binnenin de wereld van het sekswerk naar buiten brengen. Het gaat om een diversiteit aan achtergronden, afkomst, leeftijden, redenen waarom aan sekswerk gedaan wordt en manieren waarop aan sekswerk wordt gedaan. Dit doen we door het organiseren van evenementen, tentoonstellingen, bijvoorbeeld door de co-organisatie van festivals zoals SNAP! - Sex workers Narratives Arts & Politics waarin uitsluitend sekswerkers vertellen over sekswerk. Ook publieke acties, zoals manifestaties of het vieren van belangrijke dagen voor onze beweging, zorgt ervoor dat de buitenwereld ons leert kennen als mensen. Niet als slachtoffers, gevallen vrouwen, of vreemde individuën met afwijkend gedrag.

Agenda

OPEN HOUSE ENG
Open Huis

Open Huis

Elke dinsdag, het UTSOPI-team verwelkomt je gratis en zonder afspraak om je vragen te beantwoorden:Starten als...
Read more
ALERT1
Nieuws

Parlement keurt arbeidswet voor sekswerk goed

03.05.2024
Vannacht om 0:29u werd de eerste arbeidswet voor sekswerkers met een grote meerderheid goedgekeurd door het Belgisch...
Read more
Design sans titre2
Nieuws

Vonnis valt in belangrijke zaak verkrachting van sekswerkers

22.05.2024
Deze ochtend viel een belangrijk vonnis in de verkrachtingszaak van vier sekswerkers van Braziliaanse en Roemeense...
Read more
1
Listen To You

Listen To You Gent / Juni

18.06.2024
(NL, ENG) Kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van UTSOPI, "Listen to You", exclusief voor sekswerkers in Gent,...
Read more
Menu