Privacybeleid

UTSOPI hecht veel belang aan je privacy. Discretie en vertrouwen vormen de basis van ons werk. We gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wat je bij UTSOPI vertelt, blijft in principe onder ons. Elke medewerker van UTSOPI heeft beroepsgeheim.

Hoe worden de gegevens verzameld?

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief of voor een andere activiteit die door de vzw wordt georganiseerd, of door contact met ons op te nemen via e-mail, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens die u ons toestuurt, te registreren en te gebruiken in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens gebruiken om u onze mailings te sturen, u te registreren voor onze activiteiten en/of u andere communicatie te sturen:

  • Om je te informeren over de activiteiten, publicaties of andere projecten van UTSOPI

  • Om een dossier bij te houden, zodat we de gepaste begeleiding kunnen bieden, met de nodige continuïteit

  • Om contact met je te houden, bijvoorbeeld voor een follow-up, of om je te informeren over een afspraak

  • Om rapporten te kunnen maken voor de overheid. Hierbij respecteren we je anonimiteit en worden nooit gegevens doorgegeven over jou als persoon.

Gegevens doorgeven aan anderen

  • Als het nodig is voor een goed verloop van de ondersteuning, praat een medewerker over je situatie met collega’s in het team.

  • Als we gegevens doorgeven aan medewerkers van andere organisaties, bespreken we dit altijd met jou. We leggen aan jou uit welke gegevens we doorgeven en we vragen nadrukkelijk je toestemming. Je gegevens worden nooit zonder je toestemming doorgegeven aan derde partijen.

  • Nooit geven we gegevens door aan commerciële partijen of aan sociale media. Dat geldt ook voor gegevens die we verkrijgen via bezoek aan onze website (zie ons cookiebeleid).

In een noodsituatie

In zeer ernstige situaties of wanneer er gevaar is voor jezelf of voor iemand anders, kan de medewerker het beroepsgeheim doorbreken. Zij kan andere hulpverleners of diensten op de hoogte brengen en vragen om de noodsituatie te stoppen. In noodsituaties kan de medewerker uitzonderlijk die stap zetten, zonder jouw toestemming. Maar we zullen altijd proberen om dit eerst met jou te bespreken.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

UTSOPI bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarnaast zullen we uw gegevens op verzoek zo snel mogelijk verwijderen.

Wie verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens?

Voor Utsopi VZW (ondernemingsnummer: 0679.693.846), Aarschotstraat 208, 1030 Schaarbeek - info@utsopi.be, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Daan Bauwens.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je om direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

UTSOPI houdt zich aan de privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevens Bescherming. UTSOPI is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg: info@utsopi.be

Menu