Parlement keurt arbeidswet voor sekswerk goed

[03/05/2024] Vannacht om 0:29u werd de eerste arbeidswet voor sekswerkers met een grote meerderheid goedgekeurd door het Belgisch federaal Parlement. Het Parlement stemde met 93 stemmen voor, 33 onthoudingen en 0 stemmen tegen. “Een nieuwe mijlpaal in de strijd voor gelijke rechten voor sekswerkers”, aldus UTSOPI, de belangenverdediger van sekswerkers in België.

ALERT1

Werken als zelfstandige sekswerker was al mogelijk in België. Deze nieuwe wet maakt het voor sekswerkers mogelijk ook te werken onder arbeidscontract. Dit betekent in de eerste plaats toegang tot de sociale zekerheid: pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering, gezinsbijslag, jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ... Tegelijkertijd zorgt de wet ervoor dat sekswerkers op de werkvloer beschermd worden tegen werkgerelateerde risico's en mag niet eender wie werkgever worden in de sector.

Vrijheden van sekswerkers

Centraal in de nieuwe wettekst staan de vrijheden van sekswerkers: elke sekswerker mag ervoor kiezen een klant of een seksuele handeling te weigeren, een handeling te onderbreken of uit te voeren hoe die dat wil. Wie werkgever wil worden, mag geen veroordelingen voor zware misdrijven opgelopen hebben, moet een referentiepersoon aanstellen voor de veiligheid van de sekswerker en een alarmknop ter beschikking stellen waarmee meteen doorverbonden wordt naar de referentiepersoon.

De wettekst werd over een periode van twee jaar opgesteld door de kabinetten Arbeid, Volksgezondheid en Justitie. UTSOPI en de steunorganisaties Violett en Espace P werden hierbij meermaals en nauw geconsulteerd. Sekswerkers kregen de kans om de teksten te lezen en er werd rekening gehouden met hun commentaren.

Toekomstige risico’s

De arbeidswet was de noodzakelijke volgende stap na de decriminalisering van sekswerk, die in maart 2022 gestemd werd. “Zonder arbeidswet bleef een contract voor sekswerker strafbaar”, zegt Daan Bauwens van de organisatie UTSOPI, “waardoor sekswerkers enkel de keuze hadden tussen zelfstandige of een semi-legaal contract in een grijze zone zonder gegarandeerde rechten of bescherming. Zonder arbeidswet zouden sekswerkers dus nog steeds wettelijk gediscrimineerd worden. Dat is nu voorbij.”

UTSOPI wijst er tegelijk op dat het werk nog niet voorbij is. De wetten zijn gestemd, nu volgt het uitstippelen van het beleid. “De nieuwe regelgeving kan misbruikt worden om sekswerk te bestrijden. Nu zien we al dat bepaalde gemeenten zich wegsteken achter de woorden “veiligheid” en “hygiëne” om heel strenge lokale reglementen af te kondigen die sekswerk op hun grondgebied bijna onmogelijk maken. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe wetten ten goede komen aan alle sekswerkers en niet veranderen in een opjaagbeleid van de meest kwetsbare sekswerkers”, aldus de belangenverdediger van sekswerkers.

Nu de arbeidswet gestemd is, spitst de organisatie zich toe op de bescherming van sekswerker zonder papieren en uitgebreide sensibilisering, zodat sekswerkers situaties van uitbuiting herkennen en weten waar ze terecht kunnen.

Suggesties

ALERT1
Nieuws

Parlement keurt arbeidswet voor sekswerk goed

[03/05/2024] Vannacht om 0:29u werd de eerste arbeidswet voor sekswerkers met een grote meerderheid goedgekeurd door het...
Read more
OPEN HOUSE ENG
Open Huis

Open Huis

Elke dinsdag, het UTSOPI-team verwelkomt je gratis en zonder afspraak om je vragen te beantwoorden:Starten als...
Read more
ALERT
Nieuws

Oplichting op Red Lights

(24/04/2024) Verschillende onder jullie kregen waarschijnlijk gisteren of vandaag het volgende bericht via de site...
Read more
4
Listen To You

Listen To You Antwerpen / Mei

21.05.2024
(NL, ENG) Kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van UTSOPI, "Listen to You", exclusief voor sekswerkers in Gent,...
Read more
Menu